Jan Amor Tarnowski (ok. 1488-1561), kasztelan wojnicki, hetman wielki koronny i wojewoda ruski od 1527, wojewoda krakowski od 1535, kasztelan krakowski od 1536. Dowodził w zwycięskiej bitwie nad wojskami mołdawskimi hospodara Piotra Raresza pod Obertynem (1531). Autor traktatu o sztuce wojennej Consilium rationis bellicae (1558).
Obraz ten był zapewne częścią zespołu wizerunków słynnych osobistości, królów, hetmanów, biskupów - jakich wiele powstawało w Polsce w końcu XVIIII i na pocz. XIX w. Wzorem dla większości z nich była galeria sławnych Polaków namalowana na zamówienie króla Stanisława Augusta przez Marcello Bacciarellego ok. 1770 r. Oferowany portret powstał zapewne w oparciu o grafikę popularyzująca tę galerię.

40
Malarz POLSKI

PORTRET JANA TARNOWSKIEGO, pocz. XIX w.

Olej, płótno dublowane; 61 x 45 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Jan Amor Tarnowski (ok. 1488-1561), kasztelan wojnicki, hetman wielki koronny i wojewoda ruski od 1527, wojewoda krakowski od 1535, kasztelan krakowski od 1536. Dowodził w zwycięskiej bitwie nad wojskami mołdawskimi hospodara Piotra Raresza pod Obertynem (1531). Autor traktatu o sztuce wojennej Consilium rationis bellicae (1558).
Obraz ten był zapewne częścią zespołu wizerunków słynnych osobistości, królów, hetmanów, biskupów - jakich wiele powstawało w Polsce w końcu XVIIII i na pocz. XIX w. Wzorem dla większości z nich była galeria sławnych Polaków namalowana na zamówienie króla Stanisława Augusta przez Marcello Bacciarellego ok. 1770 r. Oferowany portret powstał zapewne w oparciu o grafikę popularyzująca tę galerię.