Studiowałana wydziale ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, w pracowni prof.. Lecha Kunki. Uprawia malarstwo ( głównie realizm magiczny), fotografię, tkaninę artystyczną.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

116
Lidia BONIECKA (ur. 1943)

Portret III, 1979 r.

akryl/płótno, 41 x 41 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'lidia boniecka 79'
opisany na odwrociu: 'LIDIA | BONIECKA | PORTRET III | ACRYL 41x41'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiowałana wydziale ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, w pracowni prof.. Lecha Kunki. Uprawia malarstwo ( głównie realizm magiczny), fotografię, tkaninę artystyczną.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.