„cechą (...) prac [Gardulskiego] - jest powaga. Z powagą spogląda artysta na świat, z powagą komponuje zdjęcia o wielkich zrównoważonych płaszczyznach”.
Jerzy Płażewski

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

108
Bolesław GARDULSKI (1885 Dąbrowa Tarnowska -1961 Kraków)

Portret Halki, 1923

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 23 x 16,5 cm
Portret Heleny Lebedowicz-Kwaśniewskiej - siostry żony autora.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„cechą (...) prac [Gardulskiego] - jest powaga. Z powagą spogląda artysta na świat, z powagą komponuje zdjęcia o wielkich zrównoważonych płaszczyznach”.
Jerzy Płażewski

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.