PROWENIENCJA:
Gdańsk, kolekcja prywatna

29
Mela (Mutermilch Maria Melania) MUTER (1876 Warszawa - 1967 Paryż)

Portret dziewczynki / Portret mężczyzny

olej, płótno, 62 x 48,5 cm
sygn. l.g.: Muter (na "Portrecie dziewczynki")

Zobacz katalog

POLSWISS ART

Aukcja Dzieł Sztuki

02.06.2020

19:00

Sprzedane warunkowo 170 000 zł (200 600 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 190 000 - 220 000 zł

PROWENIENCJA:
Gdańsk, kolekcja prywatna