155
nieokreślony, XIX w. AUTOR

Portret dziecka z szabelką - miniatura

gwasz, kość;
5,8 x 4,5 cm (wymiar w świetle owalnej oprawy).

Zobacz katalog

REMPEX

284. Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

08.09.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 600 zł
Estymacja: 1 800 - 2 200 zł