Czerwony płaszcz podbity gronostajami wskazuje na osobę z rodu książęcego (podobnie portretowała się np. Karolina Rzewuska (1740-1778) z domu księżniczka Radziwiłłówna; por. J. Ostrowski, J. Petrus, Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001, kat A.208). Niestety tożsamości modelki nie udało mi się ustalić. Ptaszek w jej dłoni, mógł być ukochaną maskotką portretowanej damy, mógł też odnosić się do jej losu, podobnie jak szczygieł w rękach małego Jezusa jest zapowiedzią jego cierpienia. Może też jest to aluzja do śpiewaczych talentów modelki. Obecny wygląd obrazu znacz-nie zmieniony, zapewne dawnymi restauracjami. Aczkolwiek dekoracyjny, obraz nie może być dokumentem kostiumologicznym, ani malarskim epoki.

41
nieokreślony, polski 2. poł. XVIII w. Malarz

PORTRET DAMY Z GILEM

Olej, płótno dublowane
62,5 x 50,5 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Czerwony płaszcz podbity gronostajami wskazuje na osobę z rodu książęcego (podobnie portretowała się np. Karolina Rzewuska (1740-1778) z domu księżniczka Radziwiłłówna; por. J. Ostrowski, J. Petrus, Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001, kat A.208). Niestety tożsamości modelki nie udało mi się ustalić. Ptaszek w jej dłoni, mógł być ukochaną maskotką portretowanej damy, mógł też odnosić się do jej losu, podobnie jak szczygieł w rękach małego Jezusa jest zapowiedzią jego cierpienia. Może też jest to aluzja do śpiewaczych talentów modelki. Obecny wygląd obrazu znacz-nie zmieniony, zapewne dawnymi restauracjami. Aczkolwiek dekoracyjny, obraz nie może być dokumentem kostiumologicznym, ani malarskim epoki.