Początkowo uczył się malarstwa u swojego ojca Mateuszaw Częstochowie, a od 1889 roku w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona w Warszawie. Dzięki zdobytym stypendiom kontynuował artystyczną edukację w Paryżu (1898/99) pod kierunkiem Paula Laurensa i jego syna Jeana Pierre`a, a także w Akademie Vitti pod kierunkiem Rafaela Collina. Zwiedził też Rzym, Florencję, przebywał na Capri i w Bretanii. Po powrocie do kraju, około roku 1902, zamieszkał w Warszawie, gdzie prowadził własną pracownię. Po śmierci ojca w 1913 roku osiadł na stałe w Częstochowie i od tego czasu mniej aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym - m.in. pracował jako nauczyciel rysunku. Przez krótki okres ok. 1900 roku tworzył pod wpływem symbolizmu, a ok. 1902 malował prawie wyłącznie pejzaże. Wiele wystawiał w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i w Salonie Aleksandra Krywulta, także w Częstochowie i Katowicach.

021
Józef MĄCZYŃSKI (1871 – 1957)

PORTRET CHŁOPCA

Olej, płótno; 47 x 36,5 cm
Sygnowany p.d.: J. Mączyński

Zobacz katalog

OSTOYA

204 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

24.07.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 2 000 zł
Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Początkowo uczył się malarstwa u swojego ojca Mateuszaw Częstochowie, a od 1889 roku w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona w Warszawie. Dzięki zdobytym stypendiom kontynuował artystyczną edukację w Paryżu (1898/99) pod kierunkiem Paula Laurensa i jego syna Jeana Pierre`a, a także w Akademie Vitti pod kierunkiem Rafaela Collina. Zwiedził też Rzym, Florencję, przebywał na Capri i w Bretanii. Po powrocie do kraju, około roku 1902, zamieszkał w Warszawie, gdzie prowadził własną pracownię. Po śmierci ojca w 1913 roku osiadł na stałe w Częstochowie i od tego czasu mniej aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym - m.in. pracował jako nauczyciel rysunku. Przez krótki okres ok. 1900 roku tworzył pod wpływem symbolizmu, a ok. 1902 malował prawie wyłącznie pejzaże. Wiele wystawiał w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i w Salonie Aleksandra Krywulta, także w Częstochowie i Katowicach.