033
ROSYJSKI MALARZ

PORTRET BRODATEGO MĘŻCZYZNY, 1914

Olej, płótno; 80 x 66,5 cm
Sygnowany p.g.. nieczytelnie
Na odwrocie napis: Г P K VII 14 / 2T'

Obraz z stylu Ilji Riepina.

Zobacz katalog

OSTOYA

204 Aukcja. Sztuka dawna, antyki, sztuka współczesna

24.07.2021

17:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 14 000 - 16 000 zł