Do obrazu dołączony jest liścik Bolesława Szańkowskiego informujący, że sportretowanym, modlącym się dzieckiem jest jego młodsza córka Ada. Adrienne Szańkowska urodziła się w 1913 roku, co pozwala datować nasz obraz na około 1918 rok.

17
Bolesław SZAŃKOWSKI (1873 - 1953)

PORTRET ADY, ok. 1918

olej, płótno, 72,4 x 62,3 cm
sygn. l.d.: Szańkowski
Na odwr. na listwach krosna pieczęci z numerami odnoszącymi się do wielkości podobrazia (odpowiednio): 72 i 62.

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuki Dawnej

13.06.2021

19:00

Sprzedane 58 000 zł (72 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 25 000 zł
Estymacja: 30 000 - 45 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Do obrazu dołączony jest liścik Bolesława Szańkowskiego informujący, że sportretowanym, modlącym się dzieckiem jest jego młodsza córka Ada. Adrienne Szańkowska urodziła się w 1913 roku, co pozwala datować nasz obraz na około 1918 rok.