Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a także Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Jerzego Filipa Sztuki. Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał w 1993 roku Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.

26
Arkadiusz DZIELAWSKI (ur. 1967)

Portal XII, 2021

technika własna (olej, płyta, ręcznie rzeźbiona rama), 96 x 94 cm
sygnowany u dołu: '20 AD 21 | Arkadiusz |Dzielawski' oraz na odwrociu: '20 [pieczęć autorska] 21 | "Portal XII" | Arkadiusz Dzielawski'

Zobacz katalog

Sopocki Dom Aukcyjny

Aukcja Sztuki Fantastycznej

19.06.2021

17:00

Sprzedane 54 000 zł (64 800 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 22 000 zł
Estymacja: 34 000 - 40 000 zł

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, a także Instytutu Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza). Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni Jerzego Filipa Sztuki. Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymał w 1993 roku Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy.