Prezentowany obraz Szymona Kurpiewskiego przejawia zainteresowanie człowiekiem oraz jego otoczeniem wraz z wszelkimi zależnościami pojawiającymi się pomiędzy nimi. Autor portretuje bohatera obrazu w dość wyważony sposób, nie rezygnuje z niwelowania uczuć i żądz ukazując wprost sytuację z życia codziennego. Postać mężczyzny sytuuje w bardzo zwyczajnym dla niego momencie. Ten sposób postrzegania mężczyzny we współczesnej sztuce oscyluje wokół homoerotyzmu. Jego prace przedstawiają fascynację człowiekiem, przede wszystkim mężczyzną - jego naturą, fizycznością oraz psychologią. Obrazy Szymona Kurpiewskiego to składowa obserwacji wynikającej z subiektywnej emocjonalności postrzegania otoczenia i relacji łączących jego poszczególne elementy.

Absolwent Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, grafiką oraz rysunkiem. U Kurpiewskiego na pierwszy plan wychodzi jego zainteresowanie człowiekiem oraz jego otoczeniem wraz z wszelkimi powiązaniami występującymi miedzy nimi. Celowe poruszanie się na granicy abstrakcji, podkreślają odrealniony charakter prac oscylujący w granicach sacrum i profanum. Kurpiewski w swoich pracach nie boi się dotykać zagadnień trudnych, nieraz postrzeganych przez społeczeństwo jako tabu. W twórczości artysty spotykamy rozbudowaną w warstwę symboliczną, narrację chętnie odwołującą się do minionych czasów. Często poddaje on w swych pracach dyskusji zjawiska społeczne oraz kulturowe.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

25
Szymon KURPIEWSKI (ur. 1984, Konin)

Popoułudniowa przejażdżka, 2020

olej/płótno, 100 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'Szkurpiewski' i datowany l.d.: '2020'
na odwrociu opisany: '"Popołudniowa | przejażdżka" | Szkrupiewski | 2020 r.'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Młoda Sztuka

09.07.2020

19:00

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Prezentowany obraz Szymona Kurpiewskiego przejawia zainteresowanie człowiekiem oraz jego otoczeniem wraz z wszelkimi zależnościami pojawiającymi się pomiędzy nimi. Autor portretuje bohatera obrazu w dość wyważony sposób, nie rezygnuje z niwelowania uczuć i żądz ukazując wprost sytuację z życia codziennego. Postać mężczyzny sytuuje w bardzo zwyczajnym dla niego momencie. Ten sposób postrzegania mężczyzny we współczesnej sztuce oscyluje wokół homoerotyzmu. Jego prace przedstawiają fascynację człowiekiem, przede wszystkim mężczyzną - jego naturą, fizycznością oraz psychologią. Obrazy Szymona Kurpiewskiego to składowa obserwacji wynikającej z subiektywnej emocjonalności postrzegania otoczenia i relacji łączących jego poszczególne elementy.

Absolwent Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu, gdzie obecnie mieszka i pracuje. Zajmuje się malarstwem, ilustracją, grafiką oraz rysunkiem. U Kurpiewskiego na pierwszy plan wychodzi jego zainteresowanie człowiekiem oraz jego otoczeniem wraz z wszelkimi powiązaniami występującymi miedzy nimi. Celowe poruszanie się na granicy abstrakcji, podkreślają odrealniony charakter prac oscylujący w granicach sacrum i profanum. Kurpiewski w swoich pracach nie boi się dotykać zagadnień trudnych, nieraz postrzeganych przez społeczeństwo jako tabu. W twórczości artysty spotykamy rozbudowaną w warstwę symboliczną, narrację chętnie odwołującą się do minionych czasów. Często poddaje on w swych pracach dyskusji zjawiska społeczne oraz kulturowe.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.