Dorobek rzeźbiarski Jana Raszki był obfity i różnorodny pod względem typu i różnorodności dzieł. Artysta wyspecjalizował się w małych formach, przede wszystkim reliefowych - projektach medali i plakiet, które tworzył od czasu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Karierę zagraniczną porzucił na rzecz Krakowa gdzie objął posadę wykładowcy w Państwowej Szkole Przemysłowej, którą porzucił na czas pełnienia funkcji „rzeźbiarza wojennego” głównej komendzie Legionów. Prezentowana rzeźba ukazuje pełnoplastyczne popiersie młodej kobiety o wyraźnej fakturze rzeźbiarskiej materii. Charakter dzieła wskazuje na inspirację twórczością Augusta Rodina. Przełomowa twórczość francuskiego wizjonera to jedno z najważniejszych zjawisk w historii sztuki nowoczesnej. Każdy rzeźbiarz początku stulecia musiał ustosunkować się do prac i stylistyki wypracowanych przez najważniejszego reprezentanta impresjonizmu w tej dziecinie sztuki.

Krakowski medalier i rzeźbiarz. Z jego pracowni wyszło przeszło 145 medali, medalionów i plakiet.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

33
Jan RASZKA (1871 Ropica k. Cieszyna – 1945 Kraków)

Popiersie kobiety

brąz, 45 x 33 x 23 cm
sygnowany monogramem: 'R'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Rzeźba i Formy Przestrzenne

26.03.2020

19:00

Sprzedane 3 500 zł (4 130 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 8 000 zł

Dorobek rzeźbiarski Jana Raszki był obfity i różnorodny pod względem typu i różnorodności dzieł. Artysta wyspecjalizował się w małych formach, przede wszystkim reliefowych - projektach medali i plakiet, które tworzył od czasu studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Karierę zagraniczną porzucił na rzecz Krakowa gdzie objął posadę wykładowcy w Państwowej Szkole Przemysłowej, którą porzucił na czas pełnienia funkcji „rzeźbiarza wojennego” głównej komendzie Legionów. Prezentowana rzeźba ukazuje pełnoplastyczne popiersie młodej kobiety o wyraźnej fakturze rzeźbiarskiej materii. Charakter dzieła wskazuje na inspirację twórczością Augusta Rodina. Przełomowa twórczość francuskiego wizjonera to jedno z najważniejszych zjawisk w historii sztuki nowoczesnej. Każdy rzeźbiarz początku stulecia musiał ustosunkować się do prac i stylistyki wypracowanych przez najważniejszego reprezentanta impresjonizmu w tej dziecinie sztuki.

Krakowski medalier i rzeźbiarz. Z jego pracowni wyszło przeszło 145 medali, medalionów i plakiet.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.