„Naczelnym motywem twórczości Piotra Stachlewskiego od lat pozostaje człowiek przedstawiany w relacjach z przestrzenią, z innymi ludźmi, istota, która w mnogości otaczających go kontekstów próbuje odnaleźć i określić swą tożsamość. Charakteryzujące humanistyczny pejzaż relacje osobiste, społeczne i kulturowe, składające się na wiedzę o człowieku, jego kondycji, jego miejscu w świecie przedstawiane są przez artystę w jak najprostszy sposób. Piotr Stachlewski szuka uniwersalnego języka, w którym można by wypowiedzieć złożone prawdy o życiu i ludzkiej egzystencji. Śledząc kolejne etapy jego twórczych poszukiwań obserwujemy postępujące uproszczenie wypowiedzi. Równocześnie obraz staje się bardziej uniwersalny. Wiedzie to do kreowania rygorystycznej syntezy widzialnego świata. Do uproszczenia wizji rzeczywistości, w tym ludzkiego wizerunku, dochodził Stachlewski stopniowo, choć mówiąc o człowieku i kontekstach jego egzystencji nigdy nie sięgał po konwencjonalne, realistyczne przedstawienia…”
(Dariusz Leśnikowski, fragmenty tekstu do publikacji „Piotr Stachlewski. Przestrzenie tożsamości”, wyd. ASP w Łodzi 2016)

407
Piotr STACHLEWSKI (ur. 1964, Łódź)

Pomarańczowa alternatywa

olej, płótno, 146 x 118 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: P. Stachlewski 2003

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Naczelnym motywem twórczości Piotra Stachlewskiego od lat pozostaje człowiek przedstawiany w relacjach z przestrzenią, z innymi ludźmi, istota, która w mnogości otaczających go kontekstów próbuje odnaleźć i określić swą tożsamość. Charakteryzujące humanistyczny pejzaż relacje osobiste, społeczne i kulturowe, składające się na wiedzę o człowieku, jego kondycji, jego miejscu w świecie przedstawiane są przez artystę w jak najprostszy sposób. Piotr Stachlewski szuka uniwersalnego języka, w którym można by wypowiedzieć złożone prawdy o życiu i ludzkiej egzystencji. Śledząc kolejne etapy jego twórczych poszukiwań obserwujemy postępujące uproszczenie wypowiedzi. Równocześnie obraz staje się bardziej uniwersalny. Wiedzie to do kreowania rygorystycznej syntezy widzialnego świata. Do uproszczenia wizji rzeczywistości, w tym ludzkiego wizerunku, dochodził Stachlewski stopniowo, choć mówiąc o człowieku i kontekstach jego egzystencji nigdy nie sięgał po konwencjonalne, realistyczne przedstawienia…”
(Dariusz Leśnikowski, fragmenty tekstu do publikacji „Piotr Stachlewski. Przestrzenie tożsamości”, wyd. ASP w Łodzi 2016)