289
[POLSKA]. [Sarmacja].

Drzeworyt 11,9x15,4 cm (Imago Pol. K6/2; Peliwo II -. Mapa tekstowa, bez tytułu, z niezidentyfikowanej niemieckiej wersji "Kosmografii" S.Münstera (Bazylea, II poł. XVI w.). Odbita z klocka wykonanego przez Münstera w 1550 r. na podstawie mapy J.Hontera. Zachowana cała karta z pag. Dccxxix i Dccxxx (tu mapa). Nad mapą tytuł rozdziału: "Von dem Königreich Pola[n]dt / das in Sarmatia auch begriffen wird [...]". Na odwrocie w nagłówku: "Von dem Ungerlandt", w tekście niewielki drzeworyt przedstawiający medal z wizerunkiem króla węgierskiego Mateusza. Stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji