Zawiera ponad 200 zdjęć, w tym wiele całostronicowych oraz 11 litografii z portretami: prezydenta Ignacego Mościckiego, gen. Edwarda Śmigłego-Rydza, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz lotników, którzy do roku wydania niniejszej edycji ponieśli śmierć w wypadkach lotniczych: kpt. Franciszka Żwirkę, inż. Stanisława Wigurę, kpt. Stefana Bastyra, mjr. Jerzego J. Wieniawy-Długoszowskiego, gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, ppłk. Władysława Torunia, mjr. Ludwika Idzikowskiego, płk. Aleksandra Serednickiego.
Stan zachowania: przetarcia oprawy, naddarcia, zaplamienia i zabrudzenia niektórych stron, poza tym stan dobry.
Monumentalna, atrakcyjnie opracowana przez najlepszą - ówcześnie - pracownię graficzną, historia rozwoju polskiego lotnictwa. Girs i Barcz wykonali wiele fotomontaży i kolaży łączących zdjęcia z elementami malarskimi.

6
Polska Lotnicza

Warszawa 1937 - Główna Księgarnia Wojskowa. Praca zbiorowa pod protektoratem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, całkowite opracowanie graficzne Atelier Anatoli Girs i Bronisław Barcz; 32 x 25 cm; oprawa wydawnicza wykonana przez Bolesława Zjawińskiego w Warszawie, półpłótno, suchy tłok CKW, oryginalne, złote wyklejki przedstawiające eskadrę samolotów nad jeźdźcem husarii polskiej.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Zawiera ponad 200 zdjęć, w tym wiele całostronicowych oraz 11 litografii z portretami: prezydenta Ignacego Mościckiego, gen. Edwarda Śmigłego-Rydza, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz lotników, którzy do roku wydania niniejszej edycji ponieśli śmierć w wypadkach lotniczych: kpt. Franciszka Żwirkę, inż. Stanisława Wigurę, kpt. Stefana Bastyra, mjr. Jerzego J. Wieniawy-Długoszowskiego, gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, ppłk. Władysława Torunia, mjr. Ludwika Idzikowskiego, płk. Aleksandra Serednickiego.
Stan zachowania: przetarcia oprawy, naddarcia, zaplamienia i zabrudzenia niektórych stron, poza tym stan dobry.
Monumentalna, atrakcyjnie opracowana przez najlepszą - ówcześnie - pracownię graficzną, historia rozwoju polskiego lotnictwa. Girs i Barcz wykonali wiele fotomontaży i kolaży łączących zdjęcia z elementami malarskimi.