304
[POLSKA].

Die Republik Polen nach ihrem Bestande im Jahre 1772 und das Königreich Polen seit dem Jahre 1815. Staloryt kolorowany 18,4x24,7 cm (Mapa Polski z lat 1840-tych?, płytę wykonano w Steinfurtet Graviranstalt des Bibliograph. Instituts. Tytuł w prawym dolnym narożniku. W lewym dolnym
7 podziałek liniowych i oznaczenie kolorów granic. W górnych narożnikach mapa poboczna okolic Wilna (z lewej) i plan Warszawy (z prawej). Pod planem tekst "Statistische Notizen" (tu m.in. podana liczba mieszkańców Warszawy z 1835). Kolor liniowy. Wsp. ramka, passe-partout. Stan dobry)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji