Obraz Łoś osaczony przez psy jest jednym z późniejszych autorskich opracowań motywu zaobserwowanego i malowanego podczas któregoś z pobytów artysty w Nieświeżu, na przełomie lat 80. i 90. XIX w. Do Nieświeża Fałat jeździł wówczas kilkakrotnie; po raz pierwszy w roku 1886. „Nieświeskie“ tematy – pejzaże i sceny z zimowych polowań – powracały później w jego malarstwie jeszcze przez lata.

Artysta, wspominając owe czasy, zapisał w swych pamiętnikach: ....wróciłem do Nieświeża, aby gruntownie poznać ten już ukochany świat, w którym czekała mnie niezwykle malownicza zima [...] Wolałem malować, polować i żyć w budanach leśnych, niż przebywać w salonach berlińskich milionerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, dziękuję opatrzności, że miałem tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Tymi latami studiów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo niewyczerpane tematy – wrażenia z ukochanej krainy. (J. Fałat, Pamiętniki, wyd. I, Warszawa 1935; wyd. II, Katowice 1987, s. 162).

Myśliwskie motywy z nieświeskich polowań znalazły się także w cyklu ośmiu litografii barwnych składających się na autorską „Tekę myśliwską – łosie i niedźwiedzie“, wydaną w Toruniu w r. 1920 (Wydawnictwo Artystyczne „Sztuka“). Litografie te przedstawiają, charakterystyczne dla twórczości Fałata, znane z jego akwarel i obrazów olejnych, pejzaże – przeważnie zimowe – z myśliwymi, saniami, zwierzyną.

26
Julian FAŁAT (1853 Tuligłowy k. Przemyśla - 1929 Bystra k. Bielska Białej)

POLOWANIE. ŁOŚ OSACZONY PRZEZ PSY, ok. 1920

akwarela, gwasz, tektura
71,6 x 98,6 cm
sygn. l.d.: jFałat | Nieśwież [inicjał wiązany]
na „plecach“ l.d. napis czerwoną farbą: IIII; ponadto zamazane napisy długopisem

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Obraz Łoś osaczony przez psy jest jednym z późniejszych autorskich opracowań motywu zaobserwowanego i malowanego podczas któregoś z pobytów artysty w Nieświeżu, na przełomie lat 80. i 90. XIX w. Do Nieświeża Fałat jeździł wówczas kilkakrotnie; po raz pierwszy w roku 1886. „Nieświeskie“ tematy – pejzaże i sceny z zimowych polowań – powracały później w jego malarstwie jeszcze przez lata.

Artysta, wspominając owe czasy, zapisał w swych pamiętnikach: ....wróciłem do Nieświeża, aby gruntownie poznać ten już ukochany świat, w którym czekała mnie niezwykle malownicza zima [...] Wolałem malować, polować i żyć w budanach leśnych, niż przebywać w salonach berlińskich milionerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, dziękuję opatrzności, że miałem tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Tymi latami studiów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo niewyczerpane tematy – wrażenia z ukochanej krainy. (J. Fałat, Pamiętniki, wyd. I, Warszawa 1935; wyd. II, Katowice 1987, s. 162).

Myśliwskie motywy z nieświeskich polowań znalazły się także w cyklu ośmiu litografii barwnych składających się na autorską „Tekę myśliwską – łosie i niedźwiedzie“, wydaną w Toruniu w r. 1920 (Wydawnictwo Artystyczne „Sztuka“). Litografie te przedstawiają, charakterystyczne dla twórczości Fałata, znane z jego akwarel i obrazów olejnych, pejzaże – przeważnie zimowe – z myśliwymi, saniami, zwierzyną.