Teka zawiera czternaście stron tekstu i dwanaście ilustracji drzeworytniczych (odbitych maszynowo) wykonanych w latach 1965-1966 w Walnut Creek, sygnowanych monogramem wiązanym: MS w różnych miejscach kompozycji. Spis prac:
1. Krak zabija smoka
2. Lech znajduje gniazdo Orła Białego
3. Postrzyżyny Ziemowita
4. Chrzest Polski
5. Bitwa pod Legnicą
6. Ufundowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego
7. Bogurodzica
8. Stawni Polacy — Wit Stwosz, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski
9. Polonez
10. Obrona Częstochowy
11. Powstanie Warszawskie
12. Procesja milenijna w Gnieźnie

LITERATURA:
por. Agata Pietrzak, Czarodziej rylca, Wystawa w sto dziesiątą rocznicę urodzin Stefana Mrożewskiego, Warszawa 2004, poz. 372

Malarz, drzeworytnik i znany ilustrator. Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, malarstwo w krakowskiej ASP oraz grafikę u Władysława Skoczylasa w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1925 wyjechał do Paryża, mieszkał tam oraz w Belgii, Włoszech i Anglii do 1939 roku. W czasie okupacji przebywał w Polsce. Po wojnie osiadł w Kalifornii. Był członkiem ugrupowania "Ryt". Przed wojną zajmował się głównie drzeworytem, później także malarstwem ściennym i ceramiką.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

056
Stefan MROŻEWSKI (1894-1975)

Poloniae Christianae Millenium 966 + 1966, 1966

drzeworyt/papier, 34 x 28 cm
egzemplarz z odręczną dedykacją od artysty dla dra George'a F. Cobba;
Millennium of Poland 's Christianity 966-1966. Twelve woodengravings by Stefan Mrozewski. Text by Helena Sworakowska, San Francisco: Poland's Millennium Observance Commitee of Northern California, 1966

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Teka zawiera czternaście stron tekstu i dwanaście ilustracji drzeworytniczych (odbitych maszynowo) wykonanych w latach 1965-1966 w Walnut Creek, sygnowanych monogramem wiązanym: MS w różnych miejscach kompozycji. Spis prac:
1. Krak zabija smoka
2. Lech znajduje gniazdo Orła Białego
3. Postrzyżyny Ziemowita
4. Chrzest Polski
5. Bitwa pod Legnicą
6. Ufundowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego
7. Bogurodzica
8. Stawni Polacy — Wit Stwosz, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski
9. Polonez
10. Obrona Częstochowy
11. Powstanie Warszawskie
12. Procesja milenijna w Gnieźnie

LITERATURA:
por. Agata Pietrzak, Czarodziej rylca, Wystawa w sto dziesiątą rocznicę urodzin Stefana Mrożewskiego, Warszawa 2004, poz. 372

Malarz, drzeworytnik i znany ilustrator. Studiował w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, malarstwo w krakowskiej ASP oraz grafikę u Władysława Skoczylasa w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1925 wyjechał do Paryża, mieszkał tam oraz w Belgii, Włoszech i Anglii do 1939 roku. W czasie okupacji przebywał w Polsce. Po wojnie osiadł w Kalifornii. Był członkiem ugrupowania "Ryt". Przed wojną zajmował się głównie drzeworytem, później także malarstwem ściennym i ceramiką.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.