Malarka i witrażystka. Studiowała malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Karola Tichego i Konrada Krzyżanowskiego oraz rzeźbę u Xawerego Dunikowskiego. Na przełomie 1905 i 1906 roku studiowała w Monachium. Naukę kontynuowała na prywatnym kursie w Krakowie u Wojciecha Weissa, którego poślubiła w 1908 roku. Dużo podróżowała; w czasie I wojny światowej wyjechała do Wiednia, gdzie uczyła się w Kunstgewerbeschule. Wystawiała z artystami należącymi do T.A.P. "Sztuka". Malowała pejzaże, martwe natury, portrety, wyróżniające się żywymi, nasyconymi barwami. Szczególnie ulubionym tematem jej obrazów były kwiaty. W 1926 roku wzięła udział w wystawie zatytułowanej "Aneri – Wojciech Weiss – Leon Wyczółkowski", która odbyła się we Lwowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace podpisywała anagramem imienia Irena.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

54
ANERI (WEISSOWA Irena) (1888-1981)

Polne kwiaty na wiklinowym stołku

olej/tektura, 66 x 47 cm

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Malarka i witrażystka. Studiowała malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Karola Tichego i Konrada Krzyżanowskiego oraz rzeźbę u Xawerego Dunikowskiego. Na przełomie 1905 i 1906 roku studiowała w Monachium. Naukę kontynuowała na prywatnym kursie w Krakowie u Wojciecha Weissa, którego poślubiła w 1908 roku. Dużo podróżowała; w czasie I wojny światowej wyjechała do Wiednia, gdzie uczyła się w Kunstgewerbeschule. Wystawiała z artystami należącymi do T.A.P. "Sztuka". Malowała pejzaże, martwe natury, portrety, wyróżniające się żywymi, nasyconymi barwami. Szczególnie ulubionym tematem jej obrazów były kwiaty. W 1926 roku wzięła udział w wystawie zatytułowanej "Aneri – Wojciech Weiss – Leon Wyczółkowski", która odbyła się we Lwowie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Swoje prace podpisywała anagramem imienia Irena.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.