Urodził się w 1922 w Poznaniu. Należy obok Ociepki i Nikifora do najlepszych polskich artystów nieprofesjonalnych. Skończył szkołę podstawową. W czasie okupacji wywieziony na roboty do Niemiec. Tam zaczął rysować i malować. Po powrocie pracował u Cegielskiego, był też motorniczym poznańskiego tramwaju. Całkowicie oddał się twórczości po przejściu na rentę. Zmarł w 1988 roku. Głównym tematem jego prac jest architektura Poznania zadziwiająca specyficznym ujęciem, kolorystyką i rozwiązaniami perspektywicznymi, które oddają punkt widzenia kierującego tramwajem. W propagowaniu twórczości mieli duży udział nieżyjący już grafik Zbigniew Kaja, krytyk artystyczny Adam Kochanowski i dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał Wojciech Makowiecki. Obecnie prace Warczygłowy znajdują się w muzeach w Krakowie, Poznaniu, Zabrzu ,Warszawie i Hamburgu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

09
Zygmunt WARCZYGŁOWA (1922 Poznań - 1988)

Politechnika w Poznaniu, 1970

technika mieszana/papier, 19 x 24 cm (w świetle oprawy)
na odwrociu sygnowany, datowany i opisany: ‘Zygmunt Warczygłowa | na pamiątkę Poznań 1970’

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

25.02.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 4 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Urodził się w 1922 w Poznaniu. Należy obok Ociepki i Nikifora do najlepszych polskich artystów nieprofesjonalnych. Skończył szkołę podstawową. W czasie okupacji wywieziony na roboty do Niemiec. Tam zaczął rysować i malować. Po powrocie pracował u Cegielskiego, był też motorniczym poznańskiego tramwaju. Całkowicie oddał się twórczości po przejściu na rentę. Zmarł w 1988 roku. Głównym tematem jego prac jest architektura Poznania zadziwiająca specyficznym ujęciem, kolorystyką i rozwiązaniami perspektywicznymi, które oddają punkt widzenia kierującego tramwajem. W propagowaniu twórczości mieli duży udział nieżyjący już grafik Zbigniew Kaja, krytyk artystyczny Adam Kochanowski i dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał Wojciech Makowiecki. Obecnie prace Warczygłowy znajdują się w muzeach w Krakowie, Poznaniu, Zabrzu ,Warszawie i Hamburgu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.