Pismo ukazywało się w okresie Powstania Listopadowego,w l. 1830-1831, w 1830 ukazały się 24 numery, w roku następnym co najmniej 198. Pismo będące zrazu głównym rzecznikiem konserwatyzmu i polityki ugodowej . Gazeta ta miała za zadanie wywierać na opinię publiczną wpływ w duchu 'umiarkowanym', tzn. wspierającym politykę Chłopickiego. Pismo to miało w ciągu następnych miesięcy przejść znamienną ewolucję, odchodząc z czasem od programu ugodowo-kapitulanckiego.

148
POLAK SUMIENNY, nr 126, Powstanie listopadowe

Sobota 30 kwietnia 1831 roku na godz. 8 rano

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pismo ukazywało się w okresie Powstania Listopadowego,w l. 1830-1831, w 1830 ukazały się 24 numery, w roku następnym co najmniej 198. Pismo będące zrazu głównym rzecznikiem konserwatyzmu i polityki ugodowej . Gazeta ta miała za zadanie wywierać na opinię publiczną wpływ w duchu 'umiarkowanym', tzn. wspierającym politykę Chłopickiego. Pismo to miało w ciągu następnych miesięcy przejść znamienną ewolucję, odchodząc z czasem od programu ugodowo-kapitulanckiego.