OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)

42
Rafał OLBIŃSKI (ur. 1943, Kielce)

POJEDYNEK, 1988

olej, tektura, 39,4 x 24,8 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: OLBIŃSKI

Zobacz katalog

AGRA-ART

Aukcja Sztuka Wyobraźni

06.05.2021

18:00

Cena wywoławcza: 40 000 zł
Estymacja: 45 000 - 55 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

OPŁATY:
- do wylicytowanej ceny oprócz innych kosztów zostanie doliczona opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite)