Po maturze rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jego nauczycielami byli m.in. Teodor Axentowicz i Leon Wyczółkowski. Egzamin końcowy zdał dopiero w 1918 roku – wcześniej jego nauka została przerwana przez wybuch I wojny światowej i przymusowe wcielenie do wojska austriackiego. W latach 1918–1920 ochotniczo służył w wojsku polskim. W latach 1920-1931 był nauczycielem w wielkopolskich szkołach: w Rawiczu, w Gimnazjum Męskim w Inowrocławiu (nawiązał tam znajomość z Janem Kasprowiczem), w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczył w pracach przygotowawczych do poznańskiej Wystawy Krajowej w 1929 roku. W 1931 roku osiadł na stałe w Ostrzeszowie, gdzie oddał się całkowicie pracy twórczej. W latach 1941-1942 prowadził tam tajne nauczanie, a w 1943 został wywieziony na roboty za odmowę namalowania portretu Adolfa Hitlera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

038
Antoni SERBEŃSKI (1886-1957)

Podwórze bednarza w Ostrzeszowie

drzeworyt/papier, 13,5 x 22,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Ant Serbiński', opisany l.d.: 'Podwórze bednarza w Ostrzeszowie'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna

22.09.2021

19:00

Sprzedane 800 zł (1 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 800 - 1 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Po maturze rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie jego nauczycielami byli m.in. Teodor Axentowicz i Leon Wyczółkowski. Egzamin końcowy zdał dopiero w 1918 roku – wcześniej jego nauka została przerwana przez wybuch I wojny światowej i przymusowe wcielenie do wojska austriackiego. W latach 1918–1920 ochotniczo służył w wojsku polskim. W latach 1920-1931 był nauczycielem w wielkopolskich szkołach: w Rawiczu, w Gimnazjum Męskim w Inowrocławiu (nawiązał tam znajomość z Janem Kasprowiczem), w Gimnazjum Męskim w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczył w pracach przygotowawczych do poznańskiej Wystawy Krajowej w 1929 roku. W 1931 roku osiadł na stałe w Ostrzeszowie, gdzie oddał się całkowicie pracy twórczej. W latach 1941-1942 prowadził tam tajne nauczanie, a w 1943 został wywieziony na roboty za odmowę namalowania portretu Adolfa Hitlera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.