W 1939 roku obraz był sygnowany: H. Siemiradzki w prawym dolnym rogu, o czym świadczy fotografia (patrz poniżej) znajdująca się w katalogu wystawy Henryka Siemiradzkiego zorganizowanej w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Niestety, nieznane są nam okoliczności i moment usunięcia sygnatury.

Proweniencja:
Obraz ze zbiorów córki artysty, Wandy z Siemiradzkich Przyjemskiej (1878-1962).
Latem 1939 wystawiony w warszawskiej Zachęcie. Następnie zdeponowany, już po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, w Muzeum Narodowym w Warszawie wraz z innymi obrazami ze zbiorów córki, i zabezpieczony na czas wojny.
Wydany właścicielce 13 grudnia 1949.

Obraz wzmiankowany i reprodukowany w:
– Katalog wystawy obrazów Henryka Siemiradzkiego w Gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem, Królewska No 17, (str. tyt. i tekst także w jęz. rosyjskim), Warszawa 1903, s. 27, 29, nr 182 bądź jeden z nr. od 190 do 203 (taki sam zapis);
– Henryk Siemiradzki 1843-1902 (wstęp J. Puciata-Pawłowska), Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, lato 1939 r. (Warszawa 1939), il. czarno-biała.
– Korpus Dzieł Malarskich Henryka Siemiradzkiego, pod red. J. Malinowskiego, Warszawa-Toruń 2020, t. II, poz. 18/61.

01
Henryk SIEMIRADZKI (1843 - 1902)

PODWÓRKO. KRAJOBRAZ

olej, płótno naklejone na tekturę
56,7 x 38,2 cm
na odwrocie:
– l.d. nalepka Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem (druk, tusz): No 39[5]7 (261) | Nazwisko autora Henryk | Siemiradzki | Rodzaj dzieła | Tytuł Krajobraz | Wymiary | Cena lub jego wartość | Własność p Siemiradzkiej | Adres | Warszawa d. 14 [...] 903 r.;
– ponadto przyklejone fragmenty ze starego, tekturowego „zaplecka“: pieczęć WYDANO [z DEPOZYTU] | MUZEUM NARODO[WEGO] | w WARSZAWIE;
– centralnie umieszczona nalepka TZSP w Warszawie (pieczęć, druk, maszynopis, tusz): 48478 Autor Siemiradzki Henryk | Tytuł podwórko wykonanie | Cena Wł. P.W. Przyjemska Data 25 MAJ. 19[39];
– p.d. owalna pieczęć: TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH | WYSTAWA POŚMIERTNA | DZIEŁ | HENRYKA SIEMIRADZKIEGO | W WARSZAWIE | 1903. | w KRÓLESTWIE POLSKIEM

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1939 roku obraz był sygnowany: H. Siemiradzki w prawym dolnym rogu, o czym świadczy fotografia (patrz poniżej) znajdująca się w katalogu wystawy Henryka Siemiradzkiego zorganizowanej w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. Niestety, nieznane są nam okoliczności i moment usunięcia sygnatury.

Proweniencja:
Obraz ze zbiorów córki artysty, Wandy z Siemiradzkich Przyjemskiej (1878-1962).
Latem 1939 wystawiony w warszawskiej Zachęcie. Następnie zdeponowany, już po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, w Muzeum Narodowym w Warszawie wraz z innymi obrazami ze zbiorów córki, i zabezpieczony na czas wojny.
Wydany właścicielce 13 grudnia 1949.

Obraz wzmiankowany i reprodukowany w:
– Katalog wystawy obrazów Henryka Siemiradzkiego w Gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem, Królewska No 17, (str. tyt. i tekst także w jęz. rosyjskim), Warszawa 1903, s. 27, 29, nr 182 bądź jeden z nr. od 190 do 203 (taki sam zapis);
– Henryk Siemiradzki 1843-1902 (wstęp J. Puciata-Pawłowska), Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, lato 1939 r. (Warszawa 1939), il. czarno-biała.
– Korpus Dzieł Malarskich Henryka Siemiradzkiego, pod red. J. Malinowskiego, Warszawa-Toruń 2020, t. II, poz. 18/61.