POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Warszawa

LITERATURA:
- Agata Pietrzak, Mistrzyni współczesnego drzeworytu. Bogna Krasnodębska-Gardowska, Biblioteka Narodowa Warszawa 1999, poz. kat. 21, s. 30, s. 55 (il.)

Specjalizowała się w grafice warsztatowej (zwłaszcza drzeworycie) oraz rysunku.Studiowała u profesora Władysława Skoczylasa w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1923-30. Była członkiem i założycielem "Rytu", Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików oraz członkiem Związku Polskich Artystów Grafików. W 1947 roku zamieszkała w Krakowie gdzie wykładała na Politechnice Krakowskiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

046
Bogna KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA (1900 Sosnowiec - 1986 Kraków)

"Podhale (Widok ze Szlembarku)", 1928

drzeworyt barwny/bibułka, 15,1 x 10,3 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'BKrasnodębskaG', opisany i datowany ołówkiem l.d.: 'Podhale 1928'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Warszawa

LITERATURA:
- Agata Pietrzak, Mistrzyni współczesnego drzeworytu. Bogna Krasnodębska-Gardowska, Biblioteka Narodowa Warszawa 1999, poz. kat. 21, s. 30, s. 55 (il.)

Specjalizowała się w grafice warsztatowej (zwłaszcza drzeworycie) oraz rysunku.Studiowała u profesora Władysława Skoczylasa w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1923-30. Była członkiem i założycielem "Rytu", Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików oraz członkiem Związku Polskich Artystów Grafików. W 1947 roku zamieszkała w Krakowie gdzie wykładała na Politechnice Krakowskiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.