PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

3016
Stanisław PACIOREK (1889 - 1952)

"Pod kasztanami", 1939

olej/tektura, 35 x 40 cm

opisany na odwrociu: 'Pod kasztanami | cena 1800 zł | St. Paciorek 1939'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Wsi spokojna, wsi wesoła - aukcja online

26.07.2021

16:00

Sprzedane 2 800 zł (3 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 700 - 2 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.