POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Poznań
dom aukcyjny Desa Unicum, październik 2016

LITERATURA:
KwieKuliK, red. Ł. Ronduda, G. Schollhammer, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria Awangarda, Kontakt. Kolekcje Sztuki Grupy ERSTE i ERSTE Fundacji, Wiedeń, Archiwum KwieKulik, Warszawa-Łomianki, Warszawa/Wrocław/ Wiedeń, 2012, s. 184 (il.)

Duet artystyczny Przemysława Kwieka i Zofii Kulik. Na początku lat 70 KwieKulik we współpracy z Janem Stanisławem Wojciechowskim i Pawłem Kwiekiem (studentem PWSTTviF w Łodzi, bratem Przemysława Kwieka) stworzyli pionierską formułę performance multimedialnego. Zaprezentowany przed licznie zgromadzoną publicznością sali kinowej dnia 27 czerwca 1971 na Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie performance polegał na jednoczesnej projekcji diapozytywów i filmów na parę ekranów. Nowatorstwo polegało na wielokrotnym przerywaniu projekcji i kontynuowaniu z publicznością na żywo Działań z ekranu, co z kolei było znowu dokumentowane filmem. KwieKulik byli nie tylko prekursorami sztuki performance, lecz i sztuki interaktywnej. W latach 1972-1974 KwieKulik realizowali Działania z Dobromierzem. W tym dziele ciało nagiego dziecka jest przedmiotem operacji ukazujących zarówno opresywność kultury i polityki, jak i budowanie tożsamości jednostki przez oddziaływania społeczne. Do tego czasu prawdopodobnie jedynie Günter Brus używał swego dziecka w swojej sztuce, ale w sposób zupełnie odmienny, zgodny z potocznym "normalnym" traktowaniem dzieci. Jego córka Diana leżała na poduszce. Natomiast Dobromierz zestawiany był z różnymi przedmiotami, otaczany nimi, a wreszcie umieszczany w nich, jak np. w muszli klozetowej, czy opleciony jelitami wypatroszonej kaczki. Na początku lat 70. XX wieku byli członkami Komitetu "Galerii" UW przy Krakowskim Przedmieściu (późniejszej Galerii Repassage).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

42
KwieKulik Grupa (1971 - 1987)

"Poczwara Semantyczna", 1984

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 17 x 22 cm (w świetle passe-partout)
z tyłu pieczęć artystów
opisany na odwrociu: ' "Poczwara semantyczna" | podczas imprezy | "Nurt intelektualny w sztuce polskiej" | BWA Lublin, 1984 | Flaga, której drzewiec jest wygięty | pod kątem 80˚ - jest biało-czerwona. | Nad nią wisi wentylator, dmucha | (pracuje) i wprawia flagę w powiewanie. | My jesteśmy związani sznurem | z flagą biało-szarą. | obraz - to pejzaż 205 x 450'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Piotra Bazylko

11.05.2021

19:00

Sprzedane 2 800 zł (3 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Poznań
dom aukcyjny Desa Unicum, październik 2016

LITERATURA:
KwieKuliK, red. Ł. Ronduda, G. Schollhammer, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, Galeria Awangarda, Kontakt. Kolekcje Sztuki Grupy ERSTE i ERSTE Fundacji, Wiedeń, Archiwum KwieKulik, Warszawa-Łomianki, Warszawa/Wrocław/ Wiedeń, 2012, s. 184 (il.)

Duet artystyczny Przemysława Kwieka i Zofii Kulik. Na początku lat 70 KwieKulik we współpracy z Janem Stanisławem Wojciechowskim i Pawłem Kwiekiem (studentem PWSTTviF w Łodzi, bratem Przemysława Kwieka) stworzyli pionierską formułę performance multimedialnego. Zaprezentowany przed licznie zgromadzoną publicznością sali kinowej dnia 27 czerwca 1971 na Festiwalu Studentów Szkół Artystycznych w Nowej Rudzie performance polegał na jednoczesnej projekcji diapozytywów i filmów na parę ekranów. Nowatorstwo polegało na wielokrotnym przerywaniu projekcji i kontynuowaniu z publicznością na żywo Działań z ekranu, co z kolei było znowu dokumentowane filmem. KwieKulik byli nie tylko prekursorami sztuki performance, lecz i sztuki interaktywnej. W latach 1972-1974 KwieKulik realizowali Działania z Dobromierzem. W tym dziele ciało nagiego dziecka jest przedmiotem operacji ukazujących zarówno opresywność kultury i polityki, jak i budowanie tożsamości jednostki przez oddziaływania społeczne. Do tego czasu prawdopodobnie jedynie Günter Brus używał swego dziecka w swojej sztuce, ale w sposób zupełnie odmienny, zgodny z potocznym "normalnym" traktowaniem dzieci. Jego córka Diana leżała na poduszce. Natomiast Dobromierz zestawiany był z różnymi przedmiotami, otaczany nimi, a wreszcie umieszczany w nich, jak np. w muszli klozetowej, czy opleciony jelitami wypatroszonej kaczki. Na początku lat 70. XX wieku byli członkami Komitetu "Galerii" UW przy Krakowskim Przedmieściu (późniejszej Galerii Repassage).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.