Grafik i plakacista. Na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych studiował w pracowni Teresy Pągowskiej (malarstwo) oraz Macieja Urbańca (projektowanie graficzne).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

90
Wiesław WAŁKUSKI (ur. 1956, Białystok)

Po, projekt okładki, około 1987 r.

akryl, gwasz/papier, 23 x 17 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'WAŁKUSKI'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik i plakacista. Na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych studiował w pracowni Teresy Pągowskiej (malarstwo) oraz Macieja Urbańca (projektowanie graficzne).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.