PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

33
Jacek WALTOŚ (ur. 1938)

"Płaszcz miłosiernego samarytanina" - dyptyk, 1986

olej/płótno, 50 x 95 cm
każda część sygnowana i datowana l.d.: 'Waltoś | 86'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JACEK WALTOŚ 86 | "PŁASZCZ MIŁOSIERNEGO | SAMARYTANINA" X | 50 x 95 cm' oraz: 'JACEK WALTOŚ 86 | "PŁASZCZ MIŁOSIERNEGO | SAMARYTANINA" XI | 50 x 95 cm'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Dekada buntu. Polska sztuka lat 80.

08.04.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 16 000 - 25 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.