Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL) - organizacja oświatowa działająca w latach 1891-1939 na terenie Galicji, następnie w południowej i wschodniej części II Rzeczypospolitej, założona dla upamiętnienia 100-letniej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Towarzystwo Szkoły Ludowej działało głównie na rzecz szerzenia i rozwoju oświaty.

103
Plakietka okienna

wydana przez Towarzystwo Szkoły Ludowej
druk dwubarwny, papier; 20 x 14 cm.
Czas powstania: przed 1939

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL) - organizacja oświatowa działająca w latach 1891-1939 na terenie Galicji, następnie w południowej i wschodniej części II Rzeczypospolitej, założona dla upamiętnienia 100-letniej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Towarzystwo Szkoły Ludowej działało głównie na rzecz szerzenia i rozwoju oświaty.