Plakieta w formie ściętej od góry elipsy. Pokryta linearnym wzorem geometrycznym ze stylizowanymi elementami roślinnymi. Na osi plakiety, przedstawiona z profilu, silnie uproszczona postać ludzka w pozycji siedzącej. Poniżej krokodyl ujęty z lotu ptaka. Plakieta zakończona ażurowym zwieńczeniem z dwiema postaciami męskimi, siedzącymi jedna za drugą. Sylwetki ujęte z profilu. Cechy anatomiczne silnie uproszczone, zredukowane do formy ornamentalnej. Ikonografia plakiety wiąże się najprawdopodobniej z ceremoniałem męskiej inicjacji. Scena w zwieńczeniu przedstawia mbai – parę mężczyzn związanych od okresu dzieciństwa dożywotnim węzłem partnerstwa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

50
Plakieta dekoracyjna, 2 poł. XX w., PLEMIĘ ASMAT, MERAUKE, Papua-Nowa Gwinea

drewno, rzeźba pełnoplastyczna, relief wypukły, 68 x 20 cm;

OPINIE:
- do obiektu dołączony certyfikat autentyczności
POCHODZENIE:
- kolekcja Sebastiana Błaszczyka, od 2009

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Plakieta w formie ściętej od góry elipsy. Pokryta linearnym wzorem geometrycznym ze stylizowanymi elementami roślinnymi. Na osi plakiety, przedstawiona z profilu, silnie uproszczona postać ludzka w pozycji siedzącej. Poniżej krokodyl ujęty z lotu ptaka. Plakieta zakończona ażurowym zwieńczeniem z dwiema postaciami męskimi, siedzącymi jedna za drugą. Sylwetki ujęte z profilu. Cechy anatomiczne silnie uproszczone, zredukowane do formy ornamentalnej. Ikonografia plakiety wiąże się najprawdopodobniej z ceremoniałem męskiej inicjacji. Scena w zwieńczeniu przedstawia mbai – parę mężczyzn związanych od okresu dzieciństwa dożywotnim węzłem partnerstwa.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.