Urodziła się w 1941 roku w Warszawie. Studiowała na warszawskiej ASP, uzyskała dyplom w 1965 roku w pracowni Artura Nacht - Samborskiego. Zajmuje się rysunkiem, ilustracją książkową oraz malarstwem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

134
Emilia PIEKARSKA-FREUDENREICH (ur. 1942)

Plakat wystawowy - Emilia Piekarska Freudenreich, 1978 r.

serigrafia/papier, 39 x 49,5 cm (zadruk)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: '9/50 Serigrafia Emilia Piekarska-Fraudenreich 1978'
opisany wśród przedstawienia: 'Wystawa prac Emilii Piekarskiej Freudenreich | Piwnica Domu Artysty Plastyka Warszawa Kwiecień - maj, 1978'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Urodziła się w 1941 roku w Warszawie. Studiowała na warszawskiej ASP, uzyskała dyplom w 1965 roku w pracowni Artura Nacht - Samborskiego. Zajmuje się rysunkiem, ilustracją książkową oraz malarstwem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.