Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1960 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki - dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 r. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. W. Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Promotorami jego pracy dyplomowej byli W. Taranczewski, C. Rzepiński, J. Stern, H. Rudzka - Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udział w ok. 50 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

033
Eugeniusz GERLACH (ur. 1941, Bieniawa k. Tarnopola)

Piłkarze, 1976

akryl, olej/płótno, 125 x 125 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E. Gerlach 76'
nalepka BWA Katowice na odwrociu oraz dane adresowe

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

02.07.2020

19:00

Sprzedane 2 200 zł (2 706 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 200 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Od 1960 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa i Grafiki - dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1966 r. Malarstwo sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. W. Taranczewskiego, natomiast grafikę u prof. Mieczysława Wejmana. Promotorami jego pracy dyplomowej byli W. Taranczewski, C. Rzepiński, J. Stern, H. Rudzka - Cybisowa. Od roku 1966 jest członkiem ZPAP. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw indywidualnych i udział w ok. 50 wystawach zbiorowych - okręgowych i ogólnopolskich, na których zdobywał nagrody i wyróżnienia. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i instytucjach, zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USA, Francji, Niemczech, Szwecji, Austrii, RPA).

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.