Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1929-33. Później wyjechał na krótko do Rosji, gdzie wystawiał swe prace w Muzeum Rewolucji w Mińsku. Po wojnie powrócił do Warszawy, żeby wkrótce potem emigrować do Paryża. Najwięjszy zbiór prac artysty znajduje się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

60
Natan GUTMAN (1913 - 1990)

Piknik rodzinny

olej/płótno, 54,5 x 65 cm
sygnowany p.d.: 'N. Gutman'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1929-33. Później wyjechał na krótko do Rosji, gdzie wystawiał swe prace w Muzeum Rewolucji w Mińsku. Po wojnie powrócił do Warszawy, żeby wkrótce potem emigrować do Paryża. Najwięjszy zbiór prac artysty znajduje się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.