Figura psa należy do stałego repertuaru motywów pojawiających się w obrazach i grafikach Jacka Sroki. Pierwsze kompozycje, w których pojawia się sylwetka czworonoga, powstały na początku lat 80., cechuje je większa doza ekspresji, zarówno w stosowanych barwach, jak i kształtowaniu formy, oraz charakterystyczna dla płócien Sroki narracja. Wśród tych wczesnych prac wymienić można takie obrazy jak "Pies ze strzykawką w pysku" (1982), surrealistyczny "Ten pies zjadł dziecko" (1985) czy metaforyczna scena "Człowiek i jego człowiek pies" (1984). Hybrydyczne ludzko-zwierzęce stworzenia pojawiają się także w grafikach, m.in. w pracy "Człowiek kot i człowiek pies" (1983). Ekspresyjny, niepokojący charakter przedstawień przywodzi na myśl płótna Jana Lebensteina, zwierzę staje się w nich człowieczym alter ego ucieleśniającym nieujarzmione popędy. Temat "człowieka-psa" wystąpił też między innymi w "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza, gdzie symbolizował psią stronę natury ludzkiej, czyli współistnienie serwilizmu i uległości wobec swojego pana z prymitywną i irracjonalną agresywnością wobec obcych. W latach 90. sceny nabierają charakteru anegdotycznego, powstają takie kompozycje jak "Psy i ich alter ego", później, po roku 2000, m.in. biało-czerwony "Pies narodowy". Prace z tego okresu, podobnie jak prezentowany "Pies ze wspomnień", stanowią raczej zapis spotkań i obserwacji aniżeli sceny o charakterze metaforycznym. Co znamienne, pies nie występuje już w nich jako groźna bestia, ale towarzysz człowieka - taki zwrot ma związek z osobistymi doświadczeniami Sroki, który, zapytany w jednym z wywiadów o swój stosunek do psów, odpowiada: "Z tymi zwierzętami miałem zawsze kłopot. Nazwijmy to lekką kynofobią. Przez całe lata trzymałem się od psów z daleka. I tak miało zostać. Pojawiać się mogły tylko w moich pracach, gdzie grały różne role. Ale niespodziewanie przyplątała się do nas suczka - podrzutek. Jakoś musimy żyć ze sobą. Nie jest to łatwe".

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1981 roku uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana; malarstwo w pracowni prof. Jana Świderskiego. W latach 1981-89 pracował jako asystent w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Laureat nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986 ), Graphica Atlantica w Reykjaviku (1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. I. Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1994). W 2001 roku został laureatem Nagrody im. W. Wojtkiewicza przyznawanej przez krakowski okrąg ZPAP za najciekawszą wystawę indywidualną prezentowaną w Krakowie. Jako jeden z nielicznych artystów krakowskich, od lat 80. współtworzy obraz nurtu neoekspresjonistycznego w Polsce. Maluje w charakterystycznie uproszczony sposób, ostro definiując kolory i kształty, często przerysowując je w kierunku karykaturalnego traktowania postaci i sytuacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

74
Jacek SROKA (ur. 1957)

Pies ze wspomnień, 1993 r.

olej/płótno, 100 x 200 cm
sygnowany i datowany śr.d. w obrębie kompozycji: 'SROKA 1993'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Figura psa należy do stałego repertuaru motywów pojawiających się w obrazach i grafikach Jacka Sroki. Pierwsze kompozycje, w których pojawia się sylwetka czworonoga, powstały na początku lat 80., cechuje je większa doza ekspresji, zarówno w stosowanych barwach, jak i kształtowaniu formy, oraz charakterystyczna dla płócien Sroki narracja. Wśród tych wczesnych prac wymienić można takie obrazy jak "Pies ze strzykawką w pysku" (1982), surrealistyczny "Ten pies zjadł dziecko" (1985) czy metaforyczna scena "Człowiek i jego człowiek pies" (1984). Hybrydyczne ludzko-zwierzęce stworzenia pojawiają się także w grafikach, m.in. w pracy "Człowiek kot i człowiek pies" (1983). Ekspresyjny, niepokojący charakter przedstawień przywodzi na myśl płótna Jana Lebensteina, zwierzę staje się w nich człowieczym alter ego ucieleśniającym nieujarzmione popędy. Temat "człowieka-psa" wystąpił też między innymi w "Sanatorium pod klepsydrą" Brunona Schulza, gdzie symbolizował psią stronę natury ludzkiej, czyli współistnienie serwilizmu i uległości wobec swojego pana z prymitywną i irracjonalną agresywnością wobec obcych. W latach 90. sceny nabierają charakteru anegdotycznego, powstają takie kompozycje jak "Psy i ich alter ego", później, po roku 2000, m.in. biało-czerwony "Pies narodowy". Prace z tego okresu, podobnie jak prezentowany "Pies ze wspomnień", stanowią raczej zapis spotkań i obserwacji aniżeli sceny o charakterze metaforycznym. Co znamienne, pies nie występuje już w nich jako groźna bestia, ale towarzysz człowieka - taki zwrot ma związek z osobistymi doświadczeniami Sroki, który, zapytany w jednym z wywiadów o swój stosunek do psów, odpowiada: "Z tymi zwierzętami miałem zawsze kłopot. Nazwijmy to lekką kynofobią. Przez całe lata trzymałem się od psów z daleka. I tak miało zostać. Pojawiać się mogły tylko w moich pracach, gdzie grały różne role. Ale niespodziewanie przyplątała się do nas suczka - podrzutek. Jakoś musimy żyć ze sobą. Nie jest to łatwe".

Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W 1981 roku uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana; malarstwo w pracowni prof. Jana Świderskiego. W latach 1981-89 pracował jako asystent w macierzystej uczelni. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. Laureat nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Toronto (1986 ), Graphica Atlantica w Reykjaviku (1987), na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. I. Trybowskiego na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie (1994). W 2001 roku został laureatem Nagrody im. W. Wojtkiewicza przyznawanej przez krakowski okrąg ZPAP za najciekawszą wystawę indywidualną prezentowaną w Krakowie. Jako jeden z nielicznych artystów krakowskich, od lat 80. współtworzy obraz nurtu neoekspresjonistycznego w Polsce. Maluje w charakterystycznie uproszczony sposób, ostro definiując kolory i kształty, często przerysowując je w kierunku karykaturalnego traktowania postaci i sytuacji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.