Pole pieczętne prostokątne o wyoblonych narożach, z tarczą z herbem Jelita pod 9-perłową koroną; w klejnocie pół kozła. Stożkowata, srebrna tuleja pod polem - zdobiona reliefowymi motywami roślinnymi. Trzonek uchwytu tralkowy, cięty w jasnym agacie.
Niewielkie rozmiary tłoka i jego elegancja wskazują, iż przeznaczony był dla kobiety.

825
Pieczęć z herbem hrabiów Zamoyskich

srebro (punca srebra nieczytelna), agat; pole 1,3 x 1 cm, wys. z uchwytem 8 cm.
Polska, XIX/XX w.

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Sprzedane 3 000 zł (3 540 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 2 000 zł
Estymacja: 2 200 - 2 400 zł

Pole pieczętne prostokątne o wyoblonych narożach, z tarczą z herbem Jelita pod 9-perłową koroną; w klejnocie pół kozła. Stożkowata, srebrna tuleja pod polem - zdobiona reliefowymi motywami roślinnymi. Trzonek uchwytu tralkowy, cięty w jasnym agacie.
Niewielkie rozmiary tłoka i jego elegancja wskazują, iż przeznaczony był dla kobiety.