Fotograf, kurator, krytyk, od 2003 redaktor naczelny kwartalnika ‘Fotografia’, współzałożyciel i pierwszy kurator Galerii 2r. W latach 1998 - 2003 pracował w prestiżowej Galerii Fotografii pf w Poznaniu (Zamek Cesarski). Należał do dokumentalistów polskich przełomu XX i XXI w., rejestrował m.in. przestrzeń chaosu, związanego z transformacją krajobrazu. Był absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

133
Ireneusz ZJEŻDŻAŁKA (1972-2008)

Petersburg

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier barytowy, 16 x 16 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany, datowany, numerowany i opisany ołówkiem: ‘Ireneusz Zjeżdżałka Sankt Petersburg 2005 ed. 1/15’
ed. 1/15

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Klasyka i Awangarda Artystyczna

02.04.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 400 - 4 400 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

Fotograf, kurator, krytyk, od 2003 redaktor naczelny kwartalnika ‘Fotografia’, współzałożyciel i pierwszy kurator Galerii 2r. W latach 1998 - 2003 pracował w prestiżowej Galerii Fotografii pf w Poznaniu (Zamek Cesarski). Należał do dokumentalistów polskich przełomu XX i XXI w., rejestrował m.in. przestrzeń chaosu, związanego z transformacją krajobrazu. Był absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.