Grafik, profesor i rektor warszawskiej ASP. Studia malarskie rozpoczął w Moskwie (1923-29), naukę kontynuował w SSP w Warszawie. Po śmierci Władysława Skoczylasa, po objął kierownictwo Katedry Grafiki Artystycznej w 1937. Uprawiał wyłącznie drzeworyt. Jeden z najwybitniejszych drzeworytników okresu międzywojennego. Profesor i rektor ASP w Warszawie. Jego prace cechuje wyrafinowana faktura i kompozycja, idylliczny nastrój, skłonność do stylizacji. Łącznie wykonał około 400 kompozycji.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

42
Stanisław OSTOJA-CHROSTOWSKI (1897 Warszawa - 1947 Warszawa)

Perykles, Książe Tyru, 1940 r.

drzeworyt/papier, 33 x 22,5 cm
Książka zawiera 6 drzeworytów: Poeta Grover, Głowy na włóczniach, Zbroja Peryklesa, Buza nad morzem, Maryna porywana przez korsarzy, Perykles i Maryna.
Wydanie pochodzi z 37 tomowej bibliofilskiej serii "The comedies, Histories & Tragedies of William Shakespeare", dystrybuowanej przez Limited Editions Club. Opracowanie Herberta Farjeona. Wydano 1950 egzemplarzy

LIETRATURA:
- Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, s. 216, poz. 145
- Agata Pietrzak, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Warszawa 2007, poz. 649, s. 78
- Stanisław Woźnicki, Chrostowskiego drzeworyty szekspirowskie, Arkady, nr 4, 1939, s. 172-175

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Grafik, profesor i rektor warszawskiej ASP. Studia malarskie rozpoczął w Moskwie (1923-29), naukę kontynuował w SSP w Warszawie. Po śmierci Władysława Skoczylasa, po objął kierownictwo Katedry Grafiki Artystycznej w 1937. Uprawiał wyłącznie drzeworyt. Jeden z najwybitniejszych drzeworytników okresu międzywojennego. Profesor i rektor ASP w Warszawie. Jego prace cechuje wyrafinowana faktura i kompozycja, idylliczny nastrój, skłonność do stylizacji. Łącznie wykonał około 400 kompozycji.

PODATKI I OPŁATY
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.