POCHODZENIE:
DESA Unicum, Warszawa, listopad 2018
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

3001
Bronisława RYCHTER-JANOWSKA (1868 Kraków - 1953 Kraków)

Pejzaż zimowy z dworkiem, 1908

olej/tektura, 25,5 x 35 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'B. RYCHTER-J. 1908.'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Wsi spokojna, wsi wesoła - aukcja online

26.07.2021

16:00

Sprzedane 10 000 zł (12 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 11 000 - 14 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
DESA Unicum, Warszawa, listopad 2018
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.