W 1920 roku uczył się w Miejskiej Szkole Rysunku w Warszawie, później studiował malarstwo w Bydgoszczy (1921- 24), w Krakowie (1923 - 24) oraz Warszawie (1924 - 28) Ulubioną techniką artysty była akwarela - w latach 1933 - 39 był kierownikiem Pracowni Akwareli i Grafiki Użytkowej w ASP w Warszawie. Malował pejzaże i portret. Zajmował się również grafiką użytkową.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

31
Maciej NEHRING (1901-1977)

Pejzaż zimowy z chatą

akwarela, ołówek/papier, 20,5 x 30 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: 'Maciej Nehring'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

17.09.2020

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 800 - 2 600 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

W 1920 roku uczył się w Miejskiej Szkole Rysunku w Warszawie, później studiował malarstwo w Bydgoszczy (1921- 24), w Krakowie (1923 - 24) oraz Warszawie (1924 - 28) Ulubioną techniką artysty była akwarela - w latach 1933 - 39 był kierownikiem Pracowni Akwareli i Grafiki Użytkowej w ASP w Warszawie. Malował pejzaże i portret. Zajmował się również grafiką użytkową.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.