006
Alfred SWIEYKOWSKI (Paryż 1869 - 1953 Paryż)

Pejzaż zimowy.

olej, płótno; 71,5 x 90,5 cm;
sygn. p. d.: A. Świeykowsky

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dzieł Sztuki

21.10.2020

18:00

Sprzedane 5 500 zł (6 765 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 4 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite