Ukończył w 2007 r. Politechnikę Łódzką. Zajmuje się wyłącznie malarstwem. Maluje sceny sakralne, portrety, pejzaże, martwe natury i akty. Nawiązuje do tradycji wielkich mistrzów, szczególnie Caravaggia. Z uczelni wyniósł umiejętności dobrego rysunku i znajomość perspektywy, które bardzo przydają mu się w tworzeniu zbliżonych nieraz do hiperrealizmu kompozycji. Jego twórczość cieszy się dużym uznaniem amatorów malarstwa realistycznego, a ceny jego obrazów dynamicznie rosną.

214
Wojciech PIEKARSKI (ur. 1980)

PEJZAŻ ZIMOWY

Olej, płótno; 52,5 x 79 cm
Sygnowany l.d.: W. Piekarski 2016


*opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Ukończył w 2007 r. Politechnikę Łódzką. Zajmuje się wyłącznie malarstwem. Maluje sceny sakralne, portrety, pejzaże, martwe natury i akty. Nawiązuje do tradycji wielkich mistrzów, szczególnie Caravaggia. Z uczelni wyniósł umiejętności dobrego rysunku i znajomość perspektywy, które bardzo przydają mu się w tworzeniu zbliżonych nieraz do hiperrealizmu kompozycji. Jego twórczość cieszy się dużym uznaniem amatorów malarstwa realistycznego, a ceny jego obrazów dynamicznie rosną.