W 1991 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni Jerzego Nowosielskiego. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Krakowie, Poznaniu, Legnicy oraz Florencji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

77
Krzysztofa CIOK-ZWIERZ (ur. 1963r.)

Pejzaż zimowy, 1996 r.

technika mieszana/papier, 20 x 14 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'ZWIERZ-CIOK'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W 1991 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni Jerzego Nowosielskiego. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Krakowie, Poznaniu, Legnicy oraz Florencji.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.