Prezentowana praca należy do zespołu "zielonych" pejzaży realizowanych przez Jerzego Nowosielskiego w latach 70. i 80. Najwięcej z nich powstało w 1985 roku, kiedy artysta otrzymał od Rady Państwa tytuł profesora zwyczajnego. W tym samym roku Nowosielski został uhonorowany Medalem św. Marii Magdaleny II stopnia, czyli najwyższym odznaczeniem Cerkwi prawosławnej w Polsce, a także Nagrodą im. ks. Konstantego Ostrogskiego, przyznawaną przez środowisko prawosławnych intelektualistów. W 1985 roku otrzymał również Nagrodę Artystyczną Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Nagrodę im. Jana Cybisa. Nowosielski zbudował kompozycję obrazu poprzez pasowe, lawowane układy głębokich plam zieleni, przecinanych biżuteryjnymi detalami budującymi głębię kompozycji. O "zielonych" pejzażach Nowosielskiego pisała Katarzyna
Chrudzimska: "(...) Nie ma już w nich mowy choćby o podobieństwie do widzenia zgodnego z prawami perspektywy linearnej. Wykreślona geometrycznie głębia ustąpiła miejsca płaszczyźnie zakomponowanej według zasad oryginalnej optyki, zakładającej wielość punktów widzenia, ruch i subiektywność wizji. Architektura z głównego tematu zeszła do rangi jednego z elementów. Nie ma już miasta, a zaledwie 'domki' skontrastowane z ogromem, potęgą i dominacją natury. Zredukowanie palety barw, zimna tonacja zieleni, duże plamy koloru, brak szczegółów, potęgują wrażenie monumentalności, odcienia, powagi i przewagi przyrody. Dochodzi nawet do całkowitego wyeliminowania śladów człowieka (...), a także pominięcia sfery nieba.
Dzięki zastosowaniu kadrażu panoramicznego, tzn. pominięciu bocznych kulis zamykających kompozycję (lub bardzo delikatnemu ich zasygnalizowaniu) oraz poprzez przewagę linii horyzontalnych, wybiegających poza ramy obrazu, artysta uzyskuje wrażenie spokoju, wyczekiwania, statyki. Kreuje obraz harmonijnej, wiecznej natury. Określa też miejsce człowieka malując - jak to trafnie określiła Bożena Kowalska - domy poddane pejzażowi. Ale jest to poddaństwo, a nie niewolnictwo, wynika z naturalnych praw i przebiega bezkonfliktowo, harmonijnie"(Katarzyna Chrudzimska, Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego, www.cyfrowaetnografia.pl).
W 1940 roku rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od 1944 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej. W latach 1976-1992 był profesorem ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączył elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. Jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności. Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościoła św. Ducha w Nowych Tychach, kościoła w Wesołej k. Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (m. in. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie). Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych (USA, Kanada, Francja, Niemcy). W 1993 roku został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

9
Jerzy NOWOSIELSKI (1923 Kraków - 2011 Kraków)

Pejzaż zielony I, 1985 r.

olej/płótno, 50 x 70 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Jerzy Nowosielski 1985'

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska
- DESA Unicum, 2008
- kolekcja prywatna, Polska
LITERATURA:
- Jerzy Nowosielski, katalog wystawy, Zachęta, 21.03 - 27.04.2003, Warszawa 2003, s. 429, poz. kat. 637

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowana praca należy do zespołu "zielonych" pejzaży realizowanych przez Jerzego Nowosielskiego w latach 70. i 80. Najwięcej z nich powstało w 1985 roku, kiedy artysta otrzymał od Rady Państwa tytuł profesora zwyczajnego. W tym samym roku Nowosielski został uhonorowany Medalem św. Marii Magdaleny II stopnia, czyli najwyższym odznaczeniem Cerkwi prawosławnej w Polsce, a także Nagrodą im. ks. Konstantego Ostrogskiego, przyznawaną przez środowisko prawosławnych intelektualistów. W 1985 roku otrzymał również Nagrodę Artystyczną Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Nagrodę im. Jana Cybisa. Nowosielski zbudował kompozycję obrazu poprzez pasowe, lawowane układy głębokich plam zieleni, przecinanych biżuteryjnymi detalami budującymi głębię kompozycji. O "zielonych" pejzażach Nowosielskiego pisała Katarzyna
Chrudzimska: "(...) Nie ma już w nich mowy choćby o podobieństwie do widzenia zgodnego z prawami perspektywy linearnej. Wykreślona geometrycznie głębia ustąpiła miejsca płaszczyźnie zakomponowanej według zasad oryginalnej optyki, zakładającej wielość punktów widzenia, ruch i subiektywność wizji. Architektura z głównego tematu zeszła do rangi jednego z elementów. Nie ma już miasta, a zaledwie 'domki' skontrastowane z ogromem, potęgą i dominacją natury. Zredukowanie palety barw, zimna tonacja zieleni, duże plamy koloru, brak szczegółów, potęgują wrażenie monumentalności, odcienia, powagi i przewagi przyrody. Dochodzi nawet do całkowitego wyeliminowania śladów człowieka (...), a także pominięcia sfery nieba.
Dzięki zastosowaniu kadrażu panoramicznego, tzn. pominięciu bocznych kulis zamykających kompozycję (lub bardzo delikatnemu ich zasygnalizowaniu) oraz poprzez przewagę linii horyzontalnych, wybiegających poza ramy obrazu, artysta uzyskuje wrażenie spokoju, wyczekiwania, statyki. Kreuje obraz harmonijnej, wiecznej natury. Określa też miejsce człowieka malując - jak to trafnie określiła Bożena Kowalska - domy poddane pejzażowi. Ale jest to poddaństwo, a nie niewolnictwo, wynika z naturalnych praw i przebiega bezkonfliktowo, harmonijnie"(Katarzyna Chrudzimska, Widzenie rzeczywistości w pejzażach Jerzego Nowosielskiego, www.cyfrowaetnografia.pl).
W 1940 roku rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od 1944 roku członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek Grupy Młodych Plastyków i Grupy Krakowskiej. W latach 1976-1992 był profesorem ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, scenograf, twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączył elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej. Jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzującym widzeniem codzienności. Jest autorem licznych polichromii w kościołach (m. in. w kościoła św. Ducha w Nowych Tychach, kościoła w Wesołej k. Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (m. in. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie). Prace artysty znajdują się w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach prywatnych (USA, Kanada, Francja, Niemcy). W 1993 roku został laureatem Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.