Michalina Krzyżanowska często przedstawiała wodę. Na prezentowanym obrazie z tafli uczyniła drugie niebo, które staje się w ten sposób ważnym elementem budującym nastrój. "Pejzaż ze stawem" jest typowy nie tylko ze względu na temat, lecz także charakterystyczne podejście do koloru. Służy on bardziej niż wiernemu oddaniu wyglądu rzeczy - wydobyciu wyrazu i nastroju krajobrazu. Wprawnie malowana woda i niebo zbiegają się w grupie chat. Choć ludzie pojawiają się w pejzażach Krzyżanowskiej rzadko, artystka często zaznaczała ich obecność przez swoisty sztafaż. Są to elementy sugerujące ludzką obecność, a nie sama obecność. I tak na jej obrazach często pojawiają się budynki o ślepych otworach okien czy puste łodzie przycumowane u brzegów rzeki. To charakterystyczny dla niej, a niezwykle interesujący, sposób mówienia o związku człowieka z przyrodą.
Michalina Krzyżanowska (z domu Piotruszewska) jest, jeśli nie zapomnianą, to na pewno nie dosyć docenioną, malarką. Choć po 1989 roku odbyła się jej monograficzna wystawa w Łazienkach Królewskich (Stara Kordegarda, 1999 r.) to, jak się zdaje, jej twórczość wciąż czeka na pełniejsze przebadanie i docenienie. Była dobrze wykształconą artystką - odbyła studia w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u pejzażystów: Miłosza Kotarbińskiego oraz - swojego późniejszego męża - Konrada Krzyżanowskiego. Naukę uzupełniła jeszcze w czasie pobytu w Paryżu w 1912 r. Malowała widoki rodzinnego Wołynia (pochodziła z Peremyla nad Styrem), Wisłę i polskie morze. Pod koniec życia chętnie podejmowała studia martwej natury.


Michalina Krzyżanowska - żona i ulubiona modelka Konrada Krzyżanowskiego - była uczennicą Miłosza Kotarbińskiego, a w latach 1904 - 1909 naukę kontynuowała w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem męża. W 1912 roku odwiedziła Londyn i Paryż, gdzie uczęszczała do Académie Ranson, malując pod kierunkiem Maurice`a Denis. W latach 1919-21, wraz z mężem i uczniami prowadzonej przez niego szkoły malarskiej, wyjeżdżała na studia plenerowe do Płocka, Kartuz i Chmielna. Po śmierci męża (1922 r.) poświęciła się całkowicie malarstwu i wystawiała m.in. z grupą Ars Feminmae, Warszawskim Towarzystwem Artystycznym i Towarzystwem Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2
Michalina KRZYŻANOWSKA (1883-1962)

Pejzaż ze stawem

olej/deska, 29,5 x 39,5 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'Krzyżanowska Michalina (trudno czytelna data)'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Michalina Krzyżanowska często przedstawiała wodę. Na prezentowanym obrazie z tafli uczyniła drugie niebo, które staje się w ten sposób ważnym elementem budującym nastrój. "Pejzaż ze stawem" jest typowy nie tylko ze względu na temat, lecz także charakterystyczne podejście do koloru. Służy on bardziej niż wiernemu oddaniu wyglądu rzeczy - wydobyciu wyrazu i nastroju krajobrazu. Wprawnie malowana woda i niebo zbiegają się w grupie chat. Choć ludzie pojawiają się w pejzażach Krzyżanowskiej rzadko, artystka często zaznaczała ich obecność przez swoisty sztafaż. Są to elementy sugerujące ludzką obecność, a nie sama obecność. I tak na jej obrazach często pojawiają się budynki o ślepych otworach okien czy puste łodzie przycumowane u brzegów rzeki. To charakterystyczny dla niej, a niezwykle interesujący, sposób mówienia o związku człowieka z przyrodą.
Michalina Krzyżanowska (z domu Piotruszewska) jest, jeśli nie zapomnianą, to na pewno nie dosyć docenioną, malarką. Choć po 1989 roku odbyła się jej monograficzna wystawa w Łazienkach Królewskich (Stara Kordegarda, 1999 r.) to, jak się zdaje, jej twórczość wciąż czeka na pełniejsze przebadanie i docenienie. Była dobrze wykształconą artystką - odbyła studia w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u pejzażystów: Miłosza Kotarbińskiego oraz - swojego późniejszego męża - Konrada Krzyżanowskiego. Naukę uzupełniła jeszcze w czasie pobytu w Paryżu w 1912 r. Malowała widoki rodzinnego Wołynia (pochodziła z Peremyla nad Styrem), Wisłę i polskie morze. Pod koniec życia chętnie podejmowała studia martwej natury.


Michalina Krzyżanowska - żona i ulubiona modelka Konrada Krzyżanowskiego - była uczennicą Miłosza Kotarbińskiego, a w latach 1904 - 1909 naukę kontynuowała w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem męża. W 1912 roku odwiedziła Londyn i Paryż, gdzie uczęszczała do Académie Ranson, malując pod kierunkiem Maurice`a Denis. W latach 1919-21, wraz z mężem i uczniami prowadzonej przez niego szkoły malarskiej, wyjeżdżała na studia plenerowe do Płocka, Kartuz i Chmielna. Po śmierci męża (1922 r.) poświęciła się całkowicie malarstwu i wystawiała m.in. z grupą Ars Feminmae, Warszawskim Towarzystwem Artystycznym i Towarzystwem Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.