Polski malarz rodzajowy. W latach 30. XX w. związał się z Krakowem, gdzie pracował początkowo jako retuszer i fotograf. W Krakowie zetknął się z pracownią Wojciecha Kossaka, któremu zawdzięczał przywiązanie do tradycyjnie rozumianego warsztatu artysty malarza. Jako wolny słuchacz podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowniach prof. E. Eibischa i Z. Radnickiego. Malował przede wszystkich sceny rodzajowe z końmi, batalistykę i pejzaże.

22
Władysław BOROWICKI (1909 -1997)

PEJZAŻ Z WIERZBĄ

Olej, tektura; 30,5 x 40 cm
Sygnowany p.d.: W. Borowicki


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Polski malarz rodzajowy. W latach 30. XX w. związał się z Krakowem, gdzie pracował początkowo jako retuszer i fotograf. W Krakowie zetknął się z pracownią Wojciecha Kossaka, któremu zawdzięczał przywiązanie do tradycyjnie rozumianego warsztatu artysty malarza. Jako wolny słuchacz podjął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowniach prof. E. Eibischa i Z. Radnickiego. Malował przede wszystkich sceny rodzajowe z końmi, batalistykę i pejzaże.