POCHODZENIE:
spuścizna po artyście
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Mistyczny świat Antoniego Michalaka, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 22 maja - 9 sierpnia 2005

LITERATURA:
Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2005, s. 152 (il.), nr kat. 68

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2105
Antoni MICHALAK (Kozłowo Szlacheckie 1899 - Kazimierz Dolny 1975)

"Pejzaż z wiejskim kościółkiem", 1943

olej/płótno, 68 x 56 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'ANTONI MICHALAK | 1943'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
spuścizna po artyście
kolekcja prywatna, Polska

WYSTAWIANY:
Mistyczny świat Antoniego Michalaka, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 22 maja - 9 sierpnia 2005

LITERATURA:
Mistyczny świat Antoniego Michalaka. Katalog wystawy twórczości Antoniego Michalaka 1902-1975, oprac. Waldemar Odorowski, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2005, s. 152 (il.), nr kat. 68

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.