Dziakowicze to wieś niegdyś należąca do książąt Olelkowiczów. Na początku XVII w. przez małżeństwo księżniczki Zofii Olelkowiczówny z Januszem Radziwiłłem, weszły one do wielkiego majątku ziemskiego Radziwiłłów. Następnie przez małżeństwo ks. Stefanii Radziwiłłówny z Ludwikiem von Wittgensteinem w 1828 r., stały się własnością ks. Wittgensteinów. Dziakowicze opisywane są w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jako „zapadła poleska i głucha miejscowość, ale obfitująca we wszystko“.
Ta poleska kraina silnie zauroczyła Fałata, a jego wielkie zamiłowanie do tamtych stron zaowocowało, na przestrzeni lat, licznymi stamtąd pejzażami.

20
Julian FAŁAT (1853 Tuligłowy k. Przemyśla - 1929 Bystra k. Bielska Białej)

PEJZAŻ Z POLESIA

olej, płótno
41,6 x 107,4 cm
sygn. l.d.: jFałat [inicjały wiązane] | Polesie | (Dziakowicze)
na odwrocie na płótnie (białą farbą): WŁASNOŚĆ MARJI | SZCZYGIELSKIEJ

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Dziakowicze to wieś niegdyś należąca do książąt Olelkowiczów. Na początku XVII w. przez małżeństwo księżniczki Zofii Olelkowiczówny z Januszem Radziwiłłem, weszły one do wielkiego majątku ziemskiego Radziwiłłów. Następnie przez małżeństwo ks. Stefanii Radziwiłłówny z Ludwikiem von Wittgensteinem w 1828 r., stały się własnością ks. Wittgensteinów. Dziakowicze opisywane są w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jako „zapadła poleska i głucha miejscowość, ale obfitująca we wszystko“.
Ta poleska kraina silnie zauroczyła Fałata, a jego wielkie zamiłowanie do tamtych stron zaowocowało, na przestrzeni lat, licznymi stamtąd pejzażami.