POCHODZENIE:
spuścizna po Michalinie Krzyżanowskiej (1883-1962)
wieloletni depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2112
Michalina KRZYŻANOWSKA (1883-1962)

Pejzaż z okolic Kazimierza Dolnego nad Wisłą

olej/płótno, 96 x 100 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 7 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
spuścizna po Michalinie Krzyżanowskiej (1883-1962)
wieloletni depozyt w Muzeum Narodowym w Warszawie
kolekcja prywatna, Polska

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.