036
Henryk KRYCH (1905-1980)

Pejzaż z Nowego Miasta

olej, płótno; 33,5 x 46,5 cm;
sygn. l. d.: H. KRYCH
Na odwrocie na płótnie napis: 14 / H. KRYCH / TYTUŁ „PEJZAŻ Z NOWEGO MIASTA” / WYMIAR 46 x 33 / TECH. OLEJ; na krośnie malarskim nalepka zakładu stolarskiego Benedykta Bączyka w Łodzi

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dwudziestu Pięciu Artystów

05.05.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite